aniyellow05_back.gif

Nové vynikající scénáře pro nadšence této vynikající hry. Dobrodružství Gwenhywaru - rozsáhlý scénář, s originálním zvukovým doprovodem a příběhem. Jeden z nejpropracovanějších scénářů si můžete stáhnout právě zde !!!!

Slovo autora:  „Mnohé historické scénáře, které vytváří zájemci o tuto hru na internetu jsou zajímavé a poučné. Hodně jsem jich odehrál, ale pořád mi tu něco chybělo. A protože jsem od přírody člověk tvořivý a mám rád četbu fantasy, rozhodl jsem se využít všech možností, které hra poskytuje a vytvořit trochu netradiční scénář pro klidnější povahy snílků ve vysněném světě. Abych ovládl děj hry podle svých představ, musel jsem použít poměrně velké množství spouští, takže je možné, že nějaká ta chybička se objeví. Budu rád, když mě na ně upozorníte. Spolehlivost některých spouští je zavádějící. Takže, pokud jste se i přesto  rozhodli, že si můj příběh zkusíte zahrát, přeji Vám příjemnou zábavu.“

                                                                 Jaroslav Sklenář

   

Celý scénář má kolem 8MB, nejvíce z toho však tvoří zvuky, bez kterých ale hra nemá tu správnou atmosféru.

      Náš příběh se odehrává v Gwenhywaru, velké říši Věku Mírotvůrců, která vznikla z trosek zpustošených zemí po hrůzostrašné válce Temných bohů se Strážci Světla. Temní byli poraženi, ale i síly Světla oslabeny o své bohy zkomíraly.

      V chaosu, jenž následoval, se poslednímu ze Strážců podařilo založit impérium, které sjednotilo celý kontinent a trvalo po celé tisíciletí. Tento Strážce, zvaný Rytíř Světla, se poté odebral k věčnému spánku na neznámé místo. Starobylé legendy praví, že Rytíř Světla se objeví vždy, když se Gwenhywar ocitne v ohrožení Temnotou.

Část 1 

     Staletí již uplynula od Věku Chaosu a Gwenhywar stále žije. Ale stejně tak žije i jeden z největších zloduchů zplozený smrtí bohů, krvežíznivý Nepřítel. Trpělivě čeká až ho lidská touha po mamonu a morální úpadek posílí natolik, aby mohl vysát krevní sílu ze samotného srdce Svobodných království Gwenhywaru. Věk Temných pánů začíná.  Nadešla chvíle, kdy činy jediného člověka mohou ovlivnit budoucnost Gwenhywaru. Nastal čas hrdinů.

Část 2

      Zkazky potulných vyprávěčů hovoří o stínu, který padl na Velkou pevninu za mořem. Ta potemněla a od té doby se nazývá Temná pustina. Její staří bohové ztratili svoji moc a obyvatelé sotva přežívají v zemi, týrané hladomorem a nemocemi. Mnozí  se dali cestou Temnoty.  Tito  vyznavači zla si pak v Aréně smrti svou zkažeností zahrávají s osudy lidí a doufají, že si svoji krutostí získají přízeň  Temného boha .

Část 3

     Nejdříve přišla pohroma, potom úplná a trvající Temnota. Kdysi vzkvétající pevnina za mořem se stavá bezútěšnou pustinou a smetištěm lůzy.  Temná, zvrácená moc bytosti  zvané Nepřítel neustále  roste a jeho služebníci za sebou zanechávají spoušť a zkázu. Svobodná království v předtuše ohrožení vysílají přes moře své zvědy,  pověřené extrémně nebezpečnými úkoly. Žádný z nich se zatím nevrátil.

Část 4

     Na pevninu Svobodných království se vrací první zvědové, aby varovali před nebezpečím ze strany Temných pánů. Ale i Nepřítel má své agenty na území Svobodných království a podvratná činnost způsobí občanskou válku mezi mírumilovnými zeměmi a oslabí tak jejich vojenské obranné síly. A zatímco tedy ve Svobodných královstvích zuří bratrovražedná válka, na hranicích se potají shromažďuje obrovská armáda Temných pánů.

Část 5

     Obavy pokojného lidu Gwenhywaru se naplnily. Ta nejhorší noční můra se stala skutečností. Obrovská vojska Temných pánů překročila hranice Svobodných království a zaútočila na oslabené armády obránců měst. Zoufalí lidé houfně opouštějí bezpečí svých domovů a  pod rouškou tmy prchají do hor. Vroucné modlitby ke starým bohům jsou jejich jedinou vírou a nadějí k přežití. Vždyť prastaré legendy říkají, že, poslední ze Strážců se objeví vždy, když se Gwenhywar ocitne ve smrtelném nebezpečí.

Část 6

     Schyluje se k rozhodující bitvě na půdě Svobodných království. Zubožené oddíly vojáků Světla obsadily strategicky výhodný pahorek v bažinách Chamelungů, aby zde vybojovaly svoji poslední bitvu. Hrstka statečných srdcí proti obrovské přesile temných sil. Nebývalá odvaha prostých vojáků dojala prastaré bohy Gwenhywaru natolik, že se slitovali a seslali hrdinům svoji božskou sílu. Nakolik jim bude nápomocná to se ukáže až v bitvě samotné.

Část 7

    Poslední příběh se odehrává v Zemi zla, kde se ukrývá Nepřítel.  Jen Rytíř Světla se může pokusit probít nekonečným labyrintem, porazit služebníky Temnoty a nastolit v Gwenhywaru rovnováhu sil.