Představujeme autora:

aniyellow05_back.gif

              

     První krůčky na dlouhé cestě k výtvarnému umění učinil prostřednictvím svého dědečka Tomáše Slavíka, který ač ochrnut, zasvětil svého vnuka do tajů své pestré umělecké práce. Další kroky k rozšíření svého výtvarného projevu uskutečňuje po vyučení, kdy po dva roky navštěvuje hodiny brněnského malíře Petra Skácela v Lidové škole umění na Petrově. Poté vystudoval propagační grafiku na Střední umělecko průmyslové škole v Brně u profesora Jiřího Šindlera.  

     Ilustrátorskou a grafickou činnost zahájil jako novinář v podnikovém časopise PBS, kde také vystavoval v tamějším závodním klubu. Jeho kresby byly publikovány v měsíčníku Ikárie, Nemesis a jiné. Ilustroval i několik knih. Průběžně se zabýval portrétní tvorbou a zálibu ve figurální kompozici s rušným dějem uplatnil v comiksových příbězích. Složitým přechodem od kresby k malbě olejovými barvami se vrací k přírodě a prostřednictvím netradičních kombinovaných technik hledá, jak vyjádřit její podstatu. V ovzduší okouzlené tajemnosti, v němž hraje úlohu mytologie, si vytváří vlastní malý kouzelný svět, který divákovi umožňuje částečně nahlédnout do umělcovy duše a podělit se s ním o jeho malířské sny a iluze.